Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de brief van Nepluvi over de gevolgen van een Associatieakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Mercosur voor de Nederlandse pluimveesector

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie brief NEPLUVI inzake gevolgen deal met Mercosur voor Nederlandse pluimveesector

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Motie

34952-75 Motie van het lid Voordewind c.s. over voor- en nadelen van de handel met de Mercosur-landen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Handelsbevordering (AO d.d. 28/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15
Naar boven