Brief regering

Stand van zaken rond medische rijgeschiktheid en de algemene maatregel van bestuur (AMvB) administratieve verlenging

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Onderzoeksopzet stelselherziening medische rijgeschiktheid
Bijlage
Verkennende internationale vergelijking rijgeschiktheid