Brief regering

Kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs (Curriculum.nu)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

20-04-2017
31293-371Motie van het lid Becker c.s. over duidelijker omschrijven van de kerndoelen en eindtermen

09-03-2016
31293-293Motie van het lid Kuzu over ouders betrekken bij het ontwerpteam

09-03-2016
31293-292Motie van het lid Rog c.s. over aandacht voor de ontwikkelingsfase van kleuters