Brief regering : Monitor abonnementstarief en stand van zaken implementatie van het abonnementstarief

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35093-17 Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Care

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00