Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister BZK om een stand van zaken m.b.t. de verdere planning van de invoering van de Omgevingswet aan te leveren

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Motie

34986-26 Motie van het lid Ronnes c.s. over een update van de voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Invoeringswet Omgevingswet (34986)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Omgevingswet

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00