Brief regering : Uitvoering van de moties van de leden Van Helvert en Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden en de stempositie van Nederland in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op een aantal resoluties die betrekking hebben op Midden-Oosten vredesproces

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Medeindiener
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - verzoek informatie recente stemgedrag Nederland in VN ten aanzien van Israël

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

35300-V-42 Gewijzigde motie van het lid Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden (t.v.v. 34300-V-36)

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

35300-V-24 Motie van het lid Van Helvert over inspanningen voor het Midden-Oosten Vredesproces

Indiener M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Motie

34775-44 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over stelling nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

34300-V-22 Motie van het lid Ten Broeke over richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten

Indiener J.H. ten Broeke, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (34 300-V) Voortzetting

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:00

Debat over de regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen) voortzetting

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Begroting Buitenlandse Zaken (35300-V) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25