Brief regering : Voorlichting door de Raad van State over de drempelwaarde Stikstof

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35347-63 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Spoedwet aanpak stikstof

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eindtekst

35347, eindtekst

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijgewerkte tekst

35347, bijgewerkt t/m nr.35 (NvW d.d. 5 december 2019)

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nota van wijziging

35347-35 Nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35347-34 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35347-5 Verslag

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Koninklijke boodschap

35347-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Memorie van toelichting

35347-3 Memorie van toelichting

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35347-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

35347 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35347-2 Voorstel van wet

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40