Brief regering : Nadere informatie over de wapeninzet in Hawija

Download

Indieners

  • Indiener
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27925-668 Motie van de leden Belhaj en Voordewind over een vrijwillige schadevergoeding voor de nabestaanden

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

27925-576 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over rapportage over militaire inzet en verantwoording over burgerslachtoffers en civiele nevenschade

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS (plenaire afronding)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:45

Debat over de burgerdoden bij een Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (verplaatst naar 19 december)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30