Brief regering

Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Kassa van 26 oktober 2019 over “misbruik van verbruiksregisters door energieverkopers”

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Afschrift van de reactie op de brief van de Consumentenbond van 4 oktober 2019 over bescherming van consumenten bij faillissementen van energieleveranciers