Brief regering

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor versterking van het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod (Kamerstuk 35300-VIII-121)

Download Download

Indieners