Brief regering

Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Systematiek voor de berekening
Bijlage
Voorbeelden van opgehaalde praktijkcasussen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

24-07-2020
31311-234Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 juni 2020, over ZZP

04-09-2019
29544-936Motie van de leden Wiersma en Van Weyenberg over borgen dat het ontzorgen van de zelfstandige voorop blijft staan