Brief regering

Uitvoering van de motie van het lid Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Opvattingen over tegenprestatie in de bijstand
Bijlage
Taal als middel of als doel? Evaluatie van de Taaleis in de Participatiewet

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.