Brief regering

Kabinetsreactie op het onderzoek over hoe het gebruik van open standaarden kan worden gestimuleerd en verbeterd

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapport Inventarisatie Standaardisatie
Bijlage
Bijlagen Inventarisatie standaardisatie