Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32824-293 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 februari 2020, over inburgering en integratie

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

32824-275 Motie van de leden Wiersma en Peters over de groep inburgeraars die onterecht is geslaagd opnieuw examenonderdelen laten afleggen

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

32824-266 Motie van de leden Paternotte en Gijs van Dijk over een inventarisatie van initiatieven die zorgen dat fraude bij inburgering wordt voorkomen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 13/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00