Brief regering : Tweede voortgangsrapportage actieplan Voedselveiligheid

Download

Indieners

  • Indiener
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg
  • Medeindiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

26991-566 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 januari 2020, over voedselveiligheid

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

26991-543 Motie van de leden De Groot en Geurts over deelname aan ketenborging van private kwaliteitssystemen actief stimuleren

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Voedselveiligheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00