Gerelateerde documenten

25-06-2019
31839-684Motie van het lid Tielen over in het onderzoek naar de uitgavenontwikkeling zowel het aanbod als de vraag meenemen

25-06-2019
31839-677Motie van het lid Peters over onderzoeken welk deel van het geld aan zorg wordt besteed

05-06-2019
31839-670Motie van het lid Peters c.s. over onderzoek naar de reikwijdte van de jeugdhulpplicht

21-06-2018
34880-10Motie van de leden Tielen en Peters over verschillende procedures samenvoegen