Brief regering : Kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en de aanvullende notities

Download

Indieners

  • Indiener
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en de aanvullende notities (Kamerstuk 32813-400)

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

32813-362 Motie van het lid Van Raan c.s. over het serieus nemen van de Urgendamaatregelen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

32813-256 Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over het inzetten van het Joint Project Mechanism

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 29/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het pakket klimaatmaatregelen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35