Brief regering

Kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en de aanvullende notities

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Doorrekening Klimaatakkoord
Bijlage
Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten. Policy Brief
Bijlage
Klimaat- en Energieverkenning 2019

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.