Brief regering : Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27858-151 Motie Ouwehand over verkoop van neonicotinoïden aan particulieren

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Bijensterfte (AO d.d. 16/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10