Brief regering

Verslag Milieuraad 4 oktober 2019 inzake COP25 voor klimaat, het 8e milieuactieprogramma en circulaire economie

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Kwartaalrapportage oktober 2019 lopende onderhandelingen over transport- en milieudossiers in EU-verband

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.