Brief regering

Aanbieding onderzoek (non-)bereik VVE inburgeraars

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Inzicht in (non-)bereik onder kinderen van inburgeringsplichtigen in de voorschoolse educatie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

06-03-2019
32824-250Motie van de leden Becker en Pieter Heerma over verplichte voorschoolse opvang voor kinderen van inburgeraars