Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

32847-504 Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Ronnes over het differentiëren van de overdrachtsbelasting (t.v.v. 32847-497)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32847-496 Motie van het lid Smeulders c.s. over het inventariseren van mogelijkheden voor gemeenten om de opkoop van woningen te voorkomen

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

32847-498 Motie van het lid Dik-Faber over het wegnemen van juridische belemmeringen voor gemeenten om koopwoningen te beschermen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32847-499 Motie van het lid Van Eijs over de toegang van koopstarters tot de woningmarkt

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VII-51 Motie van de leden Ronnes en Beckerman over de positie van starters op de koopmarkt

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00