Brief regering : AI, publieke waarden en mensenrechten

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35200-VII-14 Motie van de leden Middendorp en Drost over voorwaarden voor het ontwikkelen van een richtlijn voor het gebruik van algoritmes door overheden

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie

26643-610 Motie van de leden Verhoeven en van der Molen over toezicht op het gebruik van algoritmes door de overheid

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Motie

32761-120 Motie van de leden Van Dam en Van der Molen over een waardengedreven benadering van digitalisering

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Big data en de bescherming van persoonsgegevens (AO d.d. 30/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Digitale Overheid (AO d.d. 16/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Digitale overheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40