Brief regering

Actualisering forfaitaire excretienormen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-05-2019
35208-13Motie van de leden De Groot en Dik-Faber over omissies in de regelgeving repareren

29-05-2019
35208-12Motie van de leden Lodders en Geurts over een wijziging van de fosfaatexcretiecijfers