Brief regering : Tweede voortgangsrapportage Wereldbank en stand van zaken wederopbouw Sint Maarten

Download

Indieners

  • Indiener
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35000-IV-26 Gewijzigde motie van het lid Kuzu over de versnelling van de wederopbouw van Sint-Maarten (t.v.v. 35000 IV, nr. 23)

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Sint Maarten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven