Brief regering : Informatieveiligheid en Privacy in de zorg

Download

Indieners

  • Indiener
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31839-676 Motie van de leden Raemakers en Hijink over alle jeugdzorginstellingen aansluiten op Z-Cert

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

27529-177 Motie van het lid Ellemeet over verplichte deelname van zorgaanbieders aan Z-CERT

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (AO d.d. 30/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Jeugdhulp (AO d.d. 13/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven