Brief regering : Reactie op het artikel in het FD.nl d.d. 23 september 2019 met als titel “Strenge privacyregels hinderen medisch onderzoek in Nederland”

Download

Indieners

  • Indiener
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

32864-9 Motie van het lid Van den Berg over samenwerking bij de databankfunctie en de ontwikkeling van big data

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Hervorming van de beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020 (32864, nr. 7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15