Brief regering

Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
(Evaluatie) onderzoeken mediabeleid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.