Brief regering

Ondersteuningspercentages van de WBSO in 2020 en de WBSO-budgetsystematiek

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

06-11-2019
35300-XIII-9Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

28-10-2019
35300-XIII-8Nota van wijziging

17-09-2019
35300-XIII-2Memorie van toelichting

17-09-2019
Advies Afdeling advisering Raad van State