Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-09-2019
35302-6Pakket Belastingplan 2020

03-07-2019
35210-4Motie van het lid Slootweg over één machtigingscode voor belastingaangifte en toeslagen

21-03-2019
31066-468Motie van het lid Omtzigt over verbetering van de praktische rechtsbescherming bij belastingzaken

07-02-2019
28089-109Motie van het lid Von Martels c.s. over het fiscale verschil tussen een boete en een dwangsom wegnemen

14-11-2018
35026-49Motie van de leden Omtzigt en Bruins over een studietoelage uit een fonds van de werkgever

24-05-2018
34785-86Motie van het lid Stoffer c.s. over wegnemen van pijnpunten in de marginale druk