Brief regering

Kabinetsreactie op "Advies Internationaal Tribunaal ISIS" van de extern volkenrechtelijk adviseur

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-10-2019
Aan minister Buza - feit vragen begroting

27-09-2019
Aan minister Buza - informatiebeveiliging

17-09-2019
35300-V-2Memorie van toelichting

17-09-2019
Advies Afdeling advisering Raad van State

15-11-2017
34775-V-20Motie van het lid Van Helvert c.s. over de bestrijding van ISIS