Brief regering

Opzet beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Bronnen
Bijlage
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (Bron: jaarverslag Infrastructuur en Waterstaat 2018)

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.