Brief regering

Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 5 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Bijlage onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 5 BZK

Gerelateerde documenten

25-09-2014
34000-36Motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen