Brief regering : Monitor beleidsmaatregelen 2018-2019

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Bewindspersoon verzoeken om voorafgaand aan het AO DUO een reactie te sturen aan de Kamer op het bericht 'Nationale ombudsman onderzoekt invordering studieschulden van oud-studenten in buitenland'

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

31288-707 Motie van de leden Van der Molen en Kuik over het schrappen van de Regeling nadere vooropleidingseisen

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-53 Motie van het lid Van der Molen over het onder de ministeriƫle regeling laten vallen van technische en groene opleidingen

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

34035-45 Motie van het lid Klaver c.s. over tussentijdse monitoring

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

33519-32 Motie van het lid Mohandis over uitstel van de inwerkingtreding van de collegegelddifferentiatie

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33519) plenaire afronding

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:05

Wet studievoorschot hoger onderwijs (34035) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35000-VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs (AO d.d. 20/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Strategische agenda hoger onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45