Brief regering

Tweede kwartaalrapportage 2019 van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest Tweede kwartaal 2019