Brief regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op een burgerbrief inzake weigering visumaanvraag partner in Suriname

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Afschrift reactie op vragen naar aanleiding geweigerde visumaanvragen van mevrouw X. te Suriname
Bijlage
Reactie op een burgerbrief inzake weigering visumaanvraag partner in Suriname

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.