Brief regering

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

23-09-2019
Lijst van vragen over de Macro Economische Verkenning (MEV) 2020 (bijlage bij Kamerstuk 35300-2)

23-09-2019
Lijst van vragen over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35300-1)

23-09-2019
Lijst van vragen over het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35300-2)

17-09-2019
35300-2Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën