Brief regering

Uitstel beantwoording vragen commissie over het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (Kamerstuk 28844-178) en het plan van aanpak Openbaar Ministerie n.a.v. het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie Fokkens) (Kamerstuk 28844-182)

Download Download

Indieners