Brief regering

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren: reactie op rapporten van Rutgers en de Inspectie van het Onderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Seks onder je 25e vso: Seksuele gezondheid van jongeren in cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs
Bijlage
Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en ho over schooljaar 2017-2018