Brief regering

Verzamelbrief inzake uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Reactie op verzoek minister om inlichtingen over het traject 'Dit is Wijs’ pabo LOI Hogeschool
Bijlage
Stille reserve in de WW: Onderzoek naar potentieel voor re-integratie in het po

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

23-01-2020
35300-VIII-144Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over Emancipatie

02-12-2019
35300-VIII-125Tweede nota van wijziging

05-11-2019
35300-VIII-21Nota van wijziging

30-10-2019
35300-VIII-15Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

17-09-2019
35300-VIII-2Memorie van toelichting

17-09-2019
Advies Afdeling advisering Raad van State

01-11-2018
35000-VIII-54Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld

25-06-2018
34950-VIII-16Motie van de leden Kwint en Westerveld over spoedcursussen naar het leraarschap

24-05-2018
34785-86Motie van het lid Stoffer c.s. over wegnemen van pijnpunten in de marginale druk