Brief regering : Reactie op toezeggingen naar aanleiding van het debat over het CBR op 19 juni 2019

Download

Indieners

  • Indiener
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29398-714 Motie van de leden Schonis en Von Martels over kritisch tegen het licht houden van de lijst van medische aandoeningen

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

29398-712 Motie van het lid Von Martels c.s. over het SWOV vragen het onderzoek uit 2011 te actualiseren

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het CBR

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Debat over de aanhoudende problemen bij het CBR

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20