Brief regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Nota van toelichting
Bijlage
Besluit van houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met invoering van standaard-verpakking voor sigaretten en shagtabak

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.