Brief regering : Vaccinatiegraadrapport 2018 en voortgang 'Verder met vaccineren'

Download

Indieners

  • Indiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

32793-359 Motie van het lid Veldman c.s. over het onderzoeken van varianten om de vaccinatiegraad te verhogen

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

32793-353 Motie van de leden Hijink en Kuik over ervaringsdeskundigen een belangrijke rol laten spelen in de overheidscommunicatie

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XVI-60 Motie van het lid Sazias c.s. over publieke financiering van de vaccinatie tegen pneumokokken

Indiener L. Sazias, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35000-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over vaccinatie in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Medische preventie/Infectieziekten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45