Brief regering

Beleidsreactie op de eindevaluatie van de Wet Eindtoetsing Primair Onderwijs (po)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Eindevaluatie van de Wet Eindtoetsing Primair Onderwijs (PO)
Bijlage
Rapportage vergelijkbaarheid eindtoetsen en invoer van gezamenlijk anker

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-01-2019
35000-VIII-153Motie van het lid Van den Hul c.s. over kinderen maximale kansen bieden