Brief regering

Beleidsreactie op de eindevaluatie van de Wet Eindtoetsing Primair Onderwijs (po)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Eindevaluatie van de Wet Eindtoetsing Primair Onderwijs (PO)
Bijlage
Rapportage vergelijkbaarheid eindtoetsen en invoer van gezamenlijk anker