Brief regering

13e Voortgangsrapportage en evaluatie passend onderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Monitor samenwerkingsverbanden 2018
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. Externe attributie - zelf hebben we het zelden gedaan
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. De school is aan zet
Bijlage
Basisondersteuning in passend onderwijs deel 2
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. Het moet gaan passen. Maar lukt dat ook?
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. Ouders als educatief partner
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. Verantwoordelijk heden zijn niet scherp
Bijlage
Trends in passend onderwijs 2011-2018. DUO Informatieproducten
Bijlage
Rapportage verkennend onderzoek 'Belemmeringen als gevolg van de bekostiging van residentiƫle plaatsingen'
Bijlage
Poster met overzichtsgrafieken van de antwoorden over de ervaringen
Bijlage
Overzicht van het vertelpunt
Bijlage
Drie jaar ervaring met nieuw beleid lwoo
Bijlage
Passend onderwijs in de klas
Bijlage
Toelichting bij de aanvullende maatregelen t.a.v. de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. Overheid moet zicht krijgen op de praktijk
Bijlage
Regio-oplossingen passend onderwijs
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. Perceptie en gevoel: even belangrijk als de feiten
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. Het systeem is schuldig
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. Relaties en nabijheid zijn de basis voor passend onderwijs
Bijlage
Passend onderwijs in de klas bijlagen
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. Leren op alle niveaus - passend onderwijs is nooit af
Bijlage
Antwoorden op vragen over de cijfers van speciaal onderwijs n.a.v. de Staat van het Onderwijs
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. Wie heeft invloed op de situatie?
Bijlage
Monitor scholen
Bijlage
Evaluatie van positieve ervaringen
Bijlage
Een perspectief op passend onderwijs. Het alledaagse vormt de grootste uitdaging
Bijlage
Voorstellen-poster die gebruikt is tijdens de regiobijeenkomsten
Bijlage
Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs (deel 5: Tussenstand)

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.