Brief regering

Invulling van een aantal moties en toezeggingen en actuele stand van zaken ten aanzien van enkele relevante waterdossiers ten behoeve van AO Water op 20 juni 2019

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Adviesbrief n.a.v. DB Legionella in afvalwaterzuiveringsinstallaties
Bijlage
Onderzoek effecten ruimtelijke reservering Varik-Heesselt
Bijlage
Inventarisatie van legionellarisico’s bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.