Brief regering : Autoriteit persoonsgegevens - eerste ervaringen met de AVG en middelen

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek zo spoedig mogelijk te rapporteren over de eerste ervaringen met de AVG

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Motie

34851-19 Motie van het lid Koopmans c.s. over ervaringen en voornemens inzake de AVG

Indiener S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Motie

34851-23 Motie van de leden Verhoeven en Van Nispen over de uitvoering van de additionele taken door de AP

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34851)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Bescherming persoonsgegevens

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35