Brief regering : Voortgang interbestuurlijk programma (IBP)

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35300-VII-93 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2019, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (tweede termijn)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een wetgevingsoverleg

35300-VII-90 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 november 2019, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Eindtekst

Eindtekst 35300 VII

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

35300-VII-86 Tweede nota van wijziging

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

35300 VII, Bijgewerkt t/m nr. 86 (Tweede NvW d.d. 28 oktober 2019)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

35300-VII-10 Nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35300-VII-8 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-VII)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35300-VII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35300-VII-2 Memorie van toelichting

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35300-VII-1 Voorstel van wet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00