Brief regering : Stand van zaken uitwerking "Breed Offensief"

Download

Indieners

  • Indiener
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34352-153 Motie van de leden Van Brenk en Nijkerken-De Haan over het instrument van jobcoaching

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-XV-84 Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over continuïteit in de begeleiding van mensen met een beperking (t.v.v. 35000-XV-68)

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

34352-125 Motie van het lid Gijs van Dijk over het sociaal ontwikkelbedrijf

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

34352-118 Motie van het lid Renkema over per arbeidsmarktregio inventariseren hoe mensen met een arbeidsbeperking aan werk worden geholpen

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

35000-14 Motie van het lid Van Haersma Buma c.s. over een duidelijke plaats voor infrastructuur en kennis van de SW-sector

Indiener S. van Haersma Buma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene politieke beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

VAO Participatiewet (AO d.d. 12/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Participatiewet (AO d.d. 23/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet/Breed offensief

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20