Brief regering

Informatie over diverse onderwerpen op het gebied van mijnbouw en Groningen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Afschrift aan de Vereniging Groninger Monumenteigenaren inzake integrale aanpak gebouwd erfgoed

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-08-2019
33529-677Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2019, over Mijnbouw/Groningen

03-07-2019
33529-667Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 mei 2019, over Mijnbouw/Groningen

13-06-2019
Lijst van vragen over diverse onderwerpen op het gebied van mijnbouw en Groningen (Kamerstuk 33529-612)

20-02-2019
32849-169Motie van het lid Nijboer c.s. over inzage in de beoordeling van de inspectie