Brief regering

Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Inventarisatie hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve
Bijlage
De inzet van hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.